Сауда

Жалпы сату шарттары

1. Терминдерді қолдану.Сатушы ұсынатын тауарларды (тауарларды) және/немесе қызметтерді (қызметтерді) сатуға арналған Сатушы мен Сатып алушы арасындағы шарт (Келісім-шарт) барлық басқа шарттарды (соның ішінде кез келген шарттарды/шарттарды қоса алғанда) қоспағанда, осы шарттарда жасалады. Сатып алушы кез келген сатып алу тапсырысы, тапсырысты растау, спецификация немесе басқа құжат бойынша өтініш беруге ниетті).Бұл шарттар Сатушының барлық сатылымдарына қолданылады және оның кез келген өзгерісі жазбаша түрде келісілген және сатушының лауазымды тұлғасымен қол қойылмаса ешбір әсер етпейді.Сатып алушының әрбір тапсырысы немесе Тауарларға немесе Қызметтерге баға ұсынысын қабылдауы Сатып алушының осы шарттарға сәйкес Тауарларды және/немесе Қызметтерді сатып алу ұсынысы болып саналады.Кез келген баға ұсынысы Сатушы Сатып алушыға тапсырысты растау хабарламасын жібермейінше, ешқандай Келісімшарт жасалмауы негізінде беріледі.

2. Сипаттама.Тауарлардың/қызметтердің саны/сипаттамасы Сатушының растауында көрсетілгендей болуы керек.Сатушы каталогтарындағы/брошюраларындағы немесе басқа жолмен шығарған барлық үлгілер, сызбалар, сипаттамалық материалдар, спецификациялар және жарнамалар Шарттың бір бөлігін құрамайды.Бұл үлгі бойынша сатылым емес.

3. Жеткізу:Егер Сатушы жазбаша түрде өзгеше келіспесе, Тауарды жеткізу Сатушының жұмыс орнында жүзеге асырылады.Қызметтер Сатушының баға ұсынысында көрсетілген орын(дар)да көрсетіледі.Сатып алушы Сатушыға Тауардың жеткізуге дайын екендігі туралы хабарлама жібергеннен кейін 10 күн ішінде Тауарды жеткізуге міндетті.Сатушы Тауарларды жеткізу немесе Қызметтерді орындау үшін белгілеген кез келген күндер болжам болып табылады және жеткізу уақыты хабарлама арқылы мәнін көрсетпейді.Егер ешқандай күндер көрсетілмесе, жеткізу/орындау ақылға қонымды уақыт ішінде болуы керек.Осы Шарттың басқа ережелерін ескере отырып, Сатушы кез келген тікелей, жанама немесе салдарлық залал үшін жауап бермейді (оның үшеуі де шектеусіз таза экономикалық шығынды, пайданы жоғалтуды, бизнесті жоғалтуды, гудвилдің сарқылуын және ұқсас шығынды қамтиды) , Тауарларды немесе Қызметтерді жеткізудегі кез келген кідірістен тікелей немесе жанама түрде туындаған шығындар, залалдар, төлемдер немесе шығыстар (тіпті Сатушының немқұрайлылығынан туындаған болса да), сондай-ақ кез келген кідіріс Сатып алушыға Шартты бұзуға немесе бұзуға құқық бермейді, егер мұндай кідіріс 180 күннен аспаса.Қандай да бір себептермен Сатып алушы Тауарды дайын болған кезде жеткізуді қабылдай алмаса немесе Сатып алушы тиісті нұсқауларды, құжаттарды, лицензияларды немесе рұқсаттарды бермегендіктен Сатушы Тауарды уақытында жеткізе алмаса:

(i) Тауарлардағы тәуекел Сатып алушыға өтеді;

(ii) тауарлар жеткізілді деп есептеледі;және

(iii) Сатушы Тауарларды жеткізілгенге дейін сақтай алады, содан кейін Сатып алушы барлық байланысты шығындар үшін жауап береді.Сатушы сатушының жұмыс орнынан жөнелтілімде тіркелген кез келген Тауар партиясының саны, егер Сатып алушы керісінше дәлелдейтін нақты дәлелдер келтіре алмаса, Сатып алушы жеткізу кезінде алған санының нақты дәлелі болып табылады.Сатып алушы Сатушыны барлық денсаулық/қауіпсіздік ережелері мен қауіпсіздік талаптары туралы хабардар ете отырып, Сатушы Қызметтерді орындау үшін талап еткендей, Сатушыға уақтылы және ақысыз оның нысандарына қолжетімділікті қамтамасыз етеді.Сатып алушы сонымен қатар барлық лицензияларды/келісімдерді алуы және қолдауы және Қызметтерге қатысты барлық заңнаманы сақтауы керек.Сатушының Қызметтерді орындауына Сатып алушының кез келген әрекеті/әрекетсіздігі кедергі келтірсе/кешіктірсе, Сатып алушы Сатушыға Сатушы шеккен барлық шығындарды төлейді.

4. Тәуекел/атауы.Тауарлар жеткізілген сәттен бастап Сатып алушының тәуекелінде болады.Сатып алушының Тауарды иелену құқығы келесі жағдайларда дереу тоқтатылады:

(i) Сатып алушының оған қарсы банкроттық туралы өкімі болса немесе оның кредиторларымен келісім жасаса немесе келісім жасаса немесе басқаша түрде дәрменсіз борышкерлерді жеңілдету үшін қолданыстағы кез келген заңнамалық ережені пайдаланады немесе (корпоративтік орган бола отырып) кредиторлар жиналысын шақырады (ресми немесе бейресми) немесе таратуға (ерікті немесе мәжбүрлі), тек қайта құру немесе біріктіру мақсатында төлеуге қабілетті ерікті таратуды қоспағанда, немесе басқарушы және/немесе басқарушысы, әкімшісі немесе әкімшілік басқарушысы бар оның міндеттемесі немесе оның кез келген бөлігі тағайындалған немесе Сатып алушының әкімшісін тағайындау үшін сотқа құжаттар берілген немесе әкімшіні тағайындау ниеті туралы хабарламаны Сатып алушы немесе оның директорлары немесе білікті өзгермелі төлем ұстаушы береді (б. Кәсіпорынның банкроттығы туралы Қытай Халық Республикасының Заңы 2006 ж.) немесе шешім қабылданса немесе Сатып алушыны тарату немесе Сатып алушыға қатысты әкімшілік ұйғарым беру туралы кез келген сотқа өтініш берілген немесе кез келген іс қозғалған. Сатып алушының төлем қабілетсіздігіне немесе ықтимал төлем қабілетсіздігіне қатысты;немесе

(ii) Сатып алушы заңды немесе әділетті болсын, өз мүлкінен өндіріп алуға немесе оған қарсы алынған кез келген орындаудан зардап шегеді немесе оған рұқсат береді немесе Шарт бойынша немесе Сатушы мен Сатып алушы арасындағы кез келген басқа шарт бойынша өз міндеттемелерінің кез келгенін орындамайды немесе орындамайды, немесе Қытай Халық Республикасының Кәсіпорынның банкроттығы туралы 2006 жылғы Заңының мағынасында өз қарыздарын төлей алмаса немесе Сатып алушы сауданы тоқтатса;немесе

(iii) Сатып алушы кез келген Тауарға ауыртпалық түсіреді немесе қандай да бір жолмен төлем жасайды.Сатушы кез келген Тауарға меншік құқығы Сатушыдан өтпегеніне қарамастан, Тауарлар үшін төлемді өндіріп алуға құқылы.Тауарлар үшін кез келген төлем өтелмеген болса да, Сатушы Тауарды қайтаруды талап етуі мүмкін.Тауарлар ақылға қонымды мерзімде қайтарылмаса, Сатып алушы кез келген уақытта Сатушыға Тауарлар орналасқан немесе сақталуы мүмкін кез келген үй-жайға оларды тексеру мақсатында кіруге немесе Сатып алушының иелену құқығы тоқтатылған жағдайда оларды қалпына келтіруге қайтарылмайтын лицензия береді, және басқа затқа бекітілген немесе жалғанған Тауарларды келтірілген залал үшін жауап берместен ажыратуға.Кез келген осындай қайтару немесе қалпына келтіру Сатып алушының Шартқа сәйкес Тауарды сатып алу бойынша жалғасатын міндеттемесіне нұқсан келтірмейді.Сатушы қандай да бір тауарлар Сатып алушының иелік ету құқығы тоқтатылған Тауар болып табылатынын анықтай алмаған жағдайда, Сатып алушы Сатып алушыға шот-фактура жазылған тәртіпте Сатушы Сатып алушыға сатқан түрдегі барлық Тауарларды сатқан болып есептеледі. .Келісімшарт бұзылған кезде, себебіне қарамастан, Сатушының (бірақ Сатып алушының емес) осы 4-бөлімде қамтылған құқықтары күшінде қалады.

Сатылымдар

5.Бағасы.Егер Сатушы жазбаша түрде өзгеше белгіленбесе, Тауардың бағасы жеткізу/болған жеткізу күні жарияланған Сатушының прейскурантында белгіленген баға болып табылады және Қызметтердің бағасы Сатушының ережелеріне сәйкес есептелген уақыт пен материалдық негізде болуы тиіс. стандартты күнделікті тарифтер.Бұл баға кез келген қосылған құн салығын (ҚҚС) және орау, тиеу, түсіру, тасымалдау және сақтандыруға қатысты барлық шығындарды/алымдарды қоспағанда, Сатып алушы төлеуге міндетті.Сатушы жеткізуге дейін кез келген уақытта Сатып алушыны хабардар ете отырып, Сатушының бақылауынан тыс кез келген факторға (мысалы, шектеусіз, валюталық ауытқулар сияқты) байланысты Сатушы құнының өсуін көрсету үшін Тауарлар/Қызметтердің бағасын көтеру құқығын өзіне қалдырады. , валюталық реттеу, баж салығын өзгерту, жұмыс күшінің, материалдардың немесе өндіруге арналған басқа да шығындардың айтарлықтай өсуі), Сатып алушы сұрайтын Тауардың жеткізу мерзімдерінің, санының немесе спецификациясының өзгеруі немесе Сатып алушының нұсқауларынан туындаған кез келген кідіріс , немесе Сатып алушының Сатушыға тиісті ақпаратты/нұсқауларды бермеуі.

6. Төлем.Егер Сатушы жазбаша түрде өзгеше белгіленбесе, Тауарлар/Қызметтердің бағасы келесі жағдайларда фунт стерлингте төленеді: тапсырыспен 30%;60% жеткізу/орындау алдында 7 күннен кем емес;және жеткізу/орындау күнінен бастап 30 күн ішінде 10% қалдық.Төлеу уақыты маңызды болуы керек.Сатушы тазартылған қаражатты алғанға дейін ешқандай төлем алынған болып есептелмейді.Сатып алудың толық бағасы (тиісті жағдайда ҚҚС-ты қоса алғанда) қосымша немесе соған қатысты Қызметтердің өтелмеген күйінде қалуына қарамастан, жоғарыда айтылғандай төленуге тиіс.Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, барлық төлемдер Келісімшарт тоқтатылғаннан кейін дереу төленеді.Сатып алушы есептесу, қарсы талап қою, дисконттау, азайту немесе басқа жолмен де, шегерімсіз барлық төлемдерді толық көлемде төлеуге міндетті.Сатып алушы Сатушыға тиісті соманы төлемесе, Сатушы төлеуге құқылы

(i) кез келген шешімге дейін немесе одан кейін төлем жасалғанға дейін 3%-ға тең құрамдастырылған айлық мөлшерлеме бойынша төлемнің мерзімінен бастап осындай сома бойынша сыйақыны есептеу [Сатушы пайыздарды талап ету құқығын өзіне қалдырады];

(ii) Қызметтерді орындауды немесе Тауарларды ұсынуды және/немесе тоқтата тұру

(iii) Шартты ескертусіз бұзу

7. Кепілдік.Сатушы оның баға ұсынысына сәйкес барлық маңызды аспектілерге сәйкес Қызметтерді көрсету үшін ақылға қонымды күш салуы керек.Сатушы жеткізілген күннен бастап 12 ай ішінде Тауар Шарттың талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді.Сатушы Тауарға қатысты кепілдіктің бұзылуына жауапты емес, егер:

(i) Сатып алушы Сатушыға ақау туралы жазбаша хабарлама береді, ал егер ақау тасымалдаушыға транзиттік зақымның салдары болса, Сатып алушы ақауды анықтаған немесе анықтауға тиіс уақыттан бастап 10 күн ішінде;және

(ii) Сатушыға мұндай Тауарларды тексеру туралы хабарламаны алғаннан кейін ақылға қонымды мүмкіндік беріледі және Сатып алушы (егер Сатушы мұны сұраса) Сатып алушының құны бойынша мұндай Тауарды Сатушының жұмыс орнына қайтарады;және

(iii) Сатып алушы Сатушыға болжамды ақаудың толық мәліметтерін береді.

Сатушы келесі жағдайларда кепілдіктің бұзылуына жауапты болмайды, егер:

(i) Сатып алушы мұндай хабарламаны жібергеннен кейін мұндай Тауарларды кез келген әрі қарай пайдаланса;немесе

(ii) ақау Сатып алушының Тауарларды сақтауға, орнатуға, іске қосуға, пайдалануға немесе техникалық қызмет көрсетуге қатысты Сатушының ауызша немесе жазбаша нұсқауларын немесе (егер олар болмаса) жақсы сауда тәжірибесін орындамағандықтан туындайды;немесе

(iii) Сатып алушы Сатушының жазбаша келісімінсіз мұндай Тауарларды өзгертеді немесе жөндейді;немесе

(iv) ақау әділ тозудан туындайды.Егер Тауарлар/Қызметтер кепілдікке сәйкес келмесе, Сатушы өз таңдауы бойынша мұндай Тауарларды (немесе ақаулы бөлігін) жөндеуге немесе ауыстыруға немесе Қызметтерді қайта орындауға немесе осындай Тауарлардың/Қызметтердің бағасын шарттың пропорционалды мөлшерлемесі бойынша қайтаруға міндетті. , егер Сатушы талап етсе, Сатып алушы Сатушы есебінен Тауарды немесе ақауы бар Тауардың бір бөлігін Сатушыға қайтарады.Ешбір ақау табылмаған жағдайда, Сатып алушы Сатушыға болжамды ақауды тексеруге кеткен ақылға қонымды шығындарды өтейді.Егер Сатушы алдыңғы 2 сөйлемдегі шарттарды орындаса, Сатушы мұндай Тауарларға/Қызметтерге қатысты кепілдікті бұзғаны үшін бұдан әрі жауапты болмайды.

8. Жауапкершілікті шектеу.Төмендегі ережелер Сатушының Сатып алушы алдындағы барлық қаржылық жауапкершілігін (оның қызметкерлерінің, агенттерінің және қосалқы мердігерлерінің әрекеттері/әрекетсіздігі үшін кез келген жауапкершілігін қоса алғанда) мыналарға қатысты белгілейді:

(i) Шарттың кез келген бұзылуы;

(ii) Тауарды немесе тауарды қамтитын кез келген өнімді Сатып алушы жасаған кез келген пайдалану немесе қайта сату;

(iii) Қызметтерді ұсыну;

(iv) Сатушы құжаттамасындағы кез келген ақпаратты пайдалану немесе қолдану;және

(v) Келісімшарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын немқұрайлылықты қоса алғанда, кез келген мәлімдеме, мәлімдеме немесе зиян келтіретін әрекет/әрекетсіздік.

Заңда немесе жалпы заңда көзделген барлық кепілдіктер, шарттар және басқа шарттар (Қытай Халық Республикасының Шарт туралы заңында көзделген шарттарды қоспағанда) заңмен рұқсат етілген толық көлемде Шарттан шығарылады.Осы шарттардағы ешнәрсе Сатушының жауапкершілігін жоққа шығармайды немесе шектемейді:

(i) Сатушының абайсыздығынан болған өлім немесе жеке жарақат үшін;немесе

(ii) Сатушы өз жауапкершілігін алып тастау немесе алып тастау әрекеті заңсыз болып табылатын кез келген мәселе бойынша;немесе

(iii) Алаяқтық немесе жалған жалған ақпарат үшін.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Шартты орындауға немесе болжанған орындауға байланысты туындайтын шарт бойынша Сатушының толық жауапкершілігі, деликт (соның ішінде немқұрайлылық немесе заңнамалық міндетті бұзу), жалған ақпарат беру, қалпына келтіру немесе басқа да жағдайларда Шарттың бағасымен шектеледі;және Сатушы Сатып алушының алдында тікелей, жанама немесе салдарлы кез келген жағдайда пайданың жоғалуы, бизнестің жоғалуы немесе гудвиллдің сарқылуы үшін немесе осыған байланысты немесе осыған байланысты туындайтын кез келген (қандай себеп болса да) салдарлық өтемақы туралы кез келген талаптар үшін жауап бермейді. Шарт.

9. Форс-мажорлық жағдайлар.Жағдайларға байланысты өз қызметін жүзеге асыруға кедергі келтірілсе немесе кешіктірілсе, Сатушы жеткізу күнін кейінге қалдыруға немесе Шартты бұзуға немесе Сатып алушы тапсырыс берген Тауарлар/Қызметтердің көлемін азайтуға (Сатып алушының алдында жауапкершіліксіз) құқығын өзіне қалдырады. оның ақылға қонымды бақылауынан тыс, оның ішінде шектеусіз, Құдайдың актілері, экспроприация, объектілерді немесе жабдықтарды тәркілеу немесе реквизициялау, үкіметтің әрекеттері, нұсқаулары немесе сұраулары, соғыс немесе ұлттық төтенше жағдайлар, терроризм актілері, наразылықтар, тәртіпсіздіктер, азаматтық толқулар, өрт, жарылыс, су тасқыны, қолайсыз, қолайсыз немесе экстремалды ауа райы жағдайлары, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, дауыл, дауыл, торнадо немесе найзағай, табиғи апаттар, эпидемия, локауттар, ереуілдер немесе басқа да еңбек даулары (кез келген тараптың жұмыс күшіне қатысты немесе қатысы жоқ) немесе тасымалдаушыларға әсер ететін шектеулер немесе кешігулер немесе барабар немесе лайықты материалдарды, жұмыс күшін, отынды, коммуналдық қызметтерді, бөлшектерді немесе машиналарды жеткізуді алудың мүмкін еместігі немесе кешігуі, қандай да бір лицензияны, рұқсатты немесе уәкілетті органды алмау, импорт немесе экспорт ережелері, шектеулер немесе эмбарголар.

10. Зияткерлік меншік.Сатушы дербес немесе Сатып алушымен бірге әзірлеген өнімдерге/материалдарға Қызметтерге қатысты барлық зияткерлік меншік құқықтары Сатушыға тиесілі болады.

11. Жалпы.Шарт бойынша Сатушының әрбір құқығы немесе қорғау құралы Шарт бойынша немесе Шарт бойынша Сатушының кез келген басқа құқығына немесе қорғау құралдарына нұқсан келтірмейді.Шарттың кез келген ережесін кез келген сот немесе осыған ұқсас орган толық немесе ішінара заңсыз, жарамсыз, жарамсыз, жарамсыз, орындалмайтын немесе негізсіз деп таныса, ол осындай заңсыз, жарамсыз, жарамсыз, жарамсыз, орындалмайтын немесе негізсіз болып табылады. Бөлінетін болып саналады және Шарттың қалған ережелері және мұндай ереженің қалған бөлігі толық күшінде және күшінде болады.Сатушының Шарттың кез келген ережесін орындамауы немесе жартылай орындамауы немесе оны кешіктіруі оның осы шарт бойынша кез келген құқықтарынан бас тартуы ретінде түсіндірілмейді.Сатушы Шартты немесе оның кез келген бөлігін бере алады, бірақ Сатып алушы Сатушының алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты немесе оның кез келген бөлігін беруге құқығы жоқ.Сатып алушының Шарттың кез келген ережелерін бұзудан немесе орындамаудан Сатушының кез келген бас тартуы кейінгі кез келген бұзушылықтан немесе орындамаудан бас тарту болып саналмайды және Шарттың басқа шарттарына ешбір жағдайда әсер етпейді.Шарттың тараптары Шарттың кез келген мерзімі Қытай Халық Республикасының 2010 жылғы Келісімшарттар (Үшінші тұлғалардың құқықтары) Шарт туралы Заңының күшімен оның тарапы болып табылмайтын кез келген тұлғаның орындалуын көздемейді.Шарттың қалыптасуы, болуы, құрылысы, орындалуы, жарамдылығы және барлық аспектілері Қытай заңнамасымен реттеледі және тараптар Қытай соттарының айрықша юрисдикциясына бағынады.

Тауарлар мен қызметтерді сатып алудың жалпы шарттары

1. ШАРТТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ.Бұл шарттар Сатып алушының тауарларды («Тауарлар») және/немесе қызметтерді («Қызметтер») жеткізуге берген кез келген тапсырысына («Тапсырыс») қолданылады және Тапсырыс бетіндегі шарттармен бірге: Сатып алушы мен Сатушы арасындағы Тауарларға/Қызметтерге қатысты шарттық қатынастарды реттейтін шарттар ғана.Сатушының баға ұсыныстарындағы, шот-фактуралардағы, растаулардағы немесе басқа құжаттардағы балама шарттар жарамсыз және күші болмайды.Сатып алушының уәкілетті өкілі жазбаша түрде келіспесе, Тапсырыс шарттарындағы ешбір өзгерістер, соның ішінде шектеусіз осы шарттар мен талаптар Сатып алушы үшін міндетті болып табылады.

2. САТЫП АЛУ.Тапсырыс Сатып алушының онда көрсетілген Тауарларды және/немесе Қызметтерді сатып алу туралы ұсынысын білдіреді.Сатып алушы кез келген уақытта Сатушыға ескерту арқылы мұндай ұсыныстан бас тарта алады.Сатушы Сатып алушыға жазбаша хабарлама жіберіп, онда көрсетілген мерзімде Тапсырысты қабылдауы немесе бас тартуы керек.Егер Сатушы осы уақыт ішінде Тапсырысты сөзсіз қабылдамаса немесе қабылдамаса, ол барлық жағынан күшін жояды және анықтайды.Сатушының растауы, төлемді қабылдауы немесе орындауды бастауы оның Тапсырысты негізсіз қабылдауы болып табылады.

3. ҚҰЖАТТАР.Сатушының шот-фактуралары мен үзінді көшірмелерінде қосылған құн салығының (ҚҚС) мөлшерлемесі, алынатын сома және Сатушының тіркеу нөмірі бөлек көрсетіледі.Сатушы Тапсырыс нөмірін, Тауардың сипаты мен санын, сондай-ақ Тауардың қалай және қашан жөнелтілгенін көрсете отырып, Тауарға кеңес беру жазбаларын ұсынады.Сатып алушыға Тауардың барлық жөнелтімдері орауыш қағазды және қажет болған жағдайда, әрқайсысында Тапсырыс нөмірін, Тауардың сипаты мен санын (бөлшек нөмірлерін қоса) көрсететін «Сәйкестік сертификатын» қамтуы керек.

4. САТЫП АЛУШЫНЫҢ МҮЛІГІ.Сатып алушы Тапсырысты орындау мақсатында Сатушыға берген барлық үлгілер, қалыптар, қалыптар, құралдар, сызбалар, үлгілер, материалдар және басқа заттар Сатып алушының меншігі болып қалады және Сатып алушыға қайтарылғанға дейін Сатушы тәуекелге ұшырайды.Сатушы Сатып алушының мүлкін Сатушының қамқорлығынан шығармауға, сондай-ақ пайдалануға (Тапсырысты орындау мақсатынан басқа), тыйым салуға немесе секвестрлеуге рұқсат бермейді.

5. ЖЕТКІЗУ.Тапсырысты орындауда уақыт маңызды.Сатушы Тауарды Тапсырыстағы көрсетілген үй-жайларға Тапсырыстағы жеткізу мерзіміне дейін немесе оған дейін немесе егер күн көрсетілмесе, ақылға қонымды мерзімде жеткізуге және/немесе Қызметтерді орындауға міндетті.Егер Сатушы келісілген күнге дейін жеткізе алмаса, Сатушы Сатып алушы жіберетін арнайы жеткізу келісімдерін Сатушының есебінен жасайды және мұндай келісімдер Сатып алушының Тапсырыс бойынша құқықтарына нұқсан келтірмейді.Сатып алушы Тауарларды жеткізуді және/немесе Қызметтерді орындауды кейінге қалдыруды сұрай алады, бұл жағдайда Сатушы кез келген қажетті қауіпсіз сақтауды Сатушының тәуекеліне байланысты ұйымдастырады.

6. БАҒАЛАР ЖӘНЕ ТӨЛЕМ.Тауарлардың/қызметтердің бағасы Тапсырыста көрсетілгендей болуы керек және кез келген қолданылатын ҚҚС-ты (Сатып алушы ҚҚС шот-фактурасы бойынша төлеуге тиіс) және орау, орау, тасымалдауды тасымалдау, сақтандыру, сақтандыру, баждар немесе алымдар (ҚҚС-тан басқа).Сатып алушы жеткізілген Тауарларды/Қызметтерді Сатып алушы жеткізген және сөзсіз қабылдаған жағдайда, егер Тапсырыста өзгеше көзделмесе, Сатушының ҚҚС бойынша жарамды шот-фактурасын алғаннан кейін 60 күн ішінде төлейді.Сатып алушы төлем жасаған жағдайда да Сатып алушы Сатып алушыға берілгеннен кейін ақылға қонымды мерзім ішінде Тауарлардың/Қызметтердің толық немесе кез келген бөлігін, егер олар Тапсырыспен барлық жағынан сәйкес келмесе және бас тартуға құқылы. мұндай жағдайда Сатушы Тауарлар/Қызметтерге қатысты Сатып алушының немесе оның атынан төленген барлық ақшаны қайтаруды талап еткен жағдайда және кез келген бас тартылған Тауарларды өндіріп алады.

7. ТӘУЕКЕЛ/ТАҚЫРЫПТЫ ӨТУ.Сатып алушының Тауардан бас тарту құқығына әсер етпей, Тауарға құқық жеткізу кезінде Сатып алушыға өтеді.Тауарлардағы тәуекел Сатып алушы қабылдаған кезде ғана Сатып алушыға өтеді.Егер Сатып алушы Тауарды олар үшін төлегеннен кейін қабылдамаса, мұндай Тауарға құқық Сатып алушының осындай Тауарлар үшін төленген соманы толық қайтаруын алған кезде ғана Сатушыға қайтарылады.

8. СЫНАҚ ЖӘНЕ ТЕКСЕРУ.Сатып алушы Тауарларды/Қызметтерді жеткізу алдында немесе оны алған кезде сынау/тексеру құқығын өзіне қалдырады.Сатушы Тауарларды/Қызметтерді жеткізгенге дейін Сатып алушы талап етуі мүмкін сынақтарды/тексерулерді жүргізіп, жазып алады және Сатып алушыға алынған барлық жазбалардың куәландырылған көшірмелерін тегін береді.Алдыңғы сөйлемнің әсерін шектемей, егер британдық немесе халықаралық стандарт Тауарларға/Қызметтерге қолданылса, Сатушы тиісті Тауарларды/Қызметтерді осы стандартқа қатаң сәйкестікте сынап/тексереді.

9. ҚОСЫМША МЕРДІГІ/ТАПСЫРМА.Сатушы Сатып алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Тапсырыстың кез келген бөлігін қосалқы мердігерлікке немесе басқаға беруге міндетті емес.Сатып алушы осы Тапсырыс бойынша жеңілдіктер мен міндеттемелерді кез келген тұлғаға бере алады.

Сатып алу

10. КЕПІЛДІКТЕР.Сатушы тарапынан барлық шарттар, кепілдіктер мен міндеттемелер, сондай-ақ Сатып алушының жалпы заңда немесе заңда көрсетілген немесе болжанған барлық құқықтары мен қорғау құралдары Тапсырысқа, оның ішінде мақсатқа сәйкестігі мен сатуға жарамдылығымен шектелмей, Сатушының негізінде қолданылады. Сатып алушы Тауарларды/Қызметтерді талап ететін мақсаттар туралы толық хабарламасы бар.Тауарлар Сатушы жасаған спецификацияларға/мәлімдемелерге және барлық қолданыстағы британдық және халықаралық стандарттарды қоса алғанда, сауда қауымдастықтары немесе басқа органдар берген барлық тиісті тәжірибе кодекстеріне, нұсқауларға, стандарттарға және ұсыныстарға сәйкес болуы және ең жақсы салалық тәжірибелерге сәйкес болуы керек.Тауарлар сапалы және сапалы материалдардан және бірінші дәрежелі өңдеуден, барлық ақауларсыз болуы керек.Қызметтер барлық қажетті шеберлік пен ұқыптылықпен және Сатушы Тапсырысты орындаудың барлық аспектілері бойынша сарапшы деп санайтын негізде қамтамасыз етілуі керек.Сатушы Тауарға меншік құқығын беруге құқығы бар екеніне және Тауардың кез келген үшінші тараптың пайдасына кез келген төлем, кепіл, ауыртпалық немесе басқа құқықтар жоқ екеніне нақты кепілдік береді.Сатушының кепілдіктері Тауар жеткізілгеннен немесе Қызметтер орындалған сәттен бастап 18 ай бойы әрекет етеді.

11. ТӨЛЕМДЕР.Сатушы Сатып алушыны келесі жағдайлардан туындайтын кез келген шығындардан, шағымдардан және шығындардан (соның ішінде адвокаттық комиссиялардан) қорғайды және өтейді:

(a) Сатушы, оның агенттері, қызметшілері немесе қызметкерлері немесе Тауарлар және/немесе Қызметтер келтірген кез келген жеке жарақат немесе мүлікке зақым келтіру;және

(b) Тауарларға және/немесе Қызметтерге қатысты кез келген зияткерлік немесе өнеркәсіптік меншік құқығының кез келген бұзылуы, мұндай бұзушылық тек Сатып алушы ұсынған дизайнға қатысты болған жағдайдан басқа.

(b) тармағына сәйкес кез келген шығын/талап/шығын туындаған жағдайда Сатушы өз есебінен және Сатып алушының таңдауы бойынша Тауарды бұзылмайтын етеді, оларды сәйкес келмейтін бұзылмайтын Тауарлармен ауыстырады немесе төлеген соманы толығымен қайтарады. Бұзылған Тауарға қатысты сатып алушы.

12. ТОҚТАТУ.Құқығы болуы мүмкін кез келген құқықтарға немесе қорғау құралдарына нұқсан келтірместен, Сатып алушы төмендегілердің кез келгені болған жағдайда, Тапсырысты ешбір жауапкершіліксіз дереу тоқтата алады: (a) Сатушы өз кредиторларымен кез келген ерікті келісім жасайды немесе әкімшілік бұйрық, банкротқа ұшырайды, таратылады (біріктіру немесе қайта құру мақсаттарынан басқа);(b) ауыртпалық салушы Сатушы активтерінің немесе міндеттемелерінің барлығына немесе кез келген бөлігіне иелік етеді немесе олар үшін тағайындалады;(c) Сатушы Тапсырыс бойынша өз міндеттемелерін бұзса және Сатып алушыдан түзетуді талап ететін жазбаша хабарламаны алғаннан кейін жиырма сегіз (28) күн ішінде мұндай бұзушылықты (жөнделетін болса) түзетпесе;(d) Сатушы өз қызметін тоқтатса немесе тоқтатамын деп қорқытса немесе төлем қабілетсіз болса;немесе (e) Сатып алушы жоғарыда аталған оқиғалардың кез келгенінің Сатушыға қатысты орын алуына жақын екенін ақылға қонымды түрде түсінеді және бұл туралы Сатушыға хабарлайды.Бұдан басқа, Сатып алушы Сатушыға он (10) күн бұрын жазбаша ескерту жасай отырып, кез келген уақытта кез келген себеппен Тапсырысты тоқтатуға құқылы.

13. ҚҰПИЯ.Сатушы өз қызметкерлеріне, агенттеріне және қосалқы мердігерлеріне Сатып алушының бизнесіне қатысты кез келген ақпаратты, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, белгілі болуы мүмкін техникалық сипаттамалар, үлгілер мен сызбаларды үшінші тарапқа ашпауы, пайдаланбауы немесе ашпауын қамтамасыз етеді. Сатушы Тапсырысты орындау арқылы немесе басқа жолмен, тек мұндай ақпарат Тапсырысты дұрыс орындау үшін қажет болған жағдайда ғана пайдаланылуы мүмкін.Тапсырыс аяқталғаннан кейін Сатушы қайтарады және Сатып алушыға барлық осындай заттар мен көшірмелерін дереу береді.Сатушы Сатып алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыспен байланысты Сатып алушының атын немесе сауда белгілерін пайдаланбайды немесе кез келген жарнамалық материалдарда Тапсырыстың бар екенін ашпайды.

14. МЕМЛЕКЕТТІК КЕЛІСІМДЕР.Тапсырыс бетінде Қытай үкіметінің департаменті Сатып алушымен жасалған келісім-шартқа көмек ретінде көрсетілсе, осы Қосымшада көрсетілген шарттар Тапсырысқа қолданылады.Қосымшадағы кез келген шарттар осы шарттармен қайшы келген жағдайда, біріншісі басымдыққа ие болады.Сатушы Тапсырыс бойынша алынатын бағалар Қытай үкіметінің департаменті мен сатушы арасындағы тікелей шарт бойынша Сатушы жеткізген ұқсас тауарлар үшін алынатын бағалардан аспайтынын растайды.Сатып алушы мен Қытай үкіметінің департаменті арасындағы кез келген келісім-шартта Сатып алушыға жасалған сілтемелер осы Шарттардың мақсаттары үшін Сатушыға сілтеме болып саналады.

15. ҚАУІПТІ ЗАТТАР.Сатушы Сатып алушыны Монреаль хаттамасына жататын, Тапсырыс нысанасы болуы мүмкін заттар туралы кез келген ақпарат туралы хабарлайды.Сатушы денсаулыққа қауіпті заттарға қатысты барлық қолданыстағы ережелерді сақтайды және Сатып алушыға Тапсырыс бойынша жеткізілетін мұндай заттар туралы Сатып алушы осындай ережелер бойынша өз міндеттемелерін орындау мақсатында талап етуі мүмкін ақпаратты береді немесе Сатып алушының кез келген нәрсе туралы хабардар болуын қамтамасыз етеді. Тауарларды алу және/немесе пайдалану кезінде кез келген адамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіп төндірмеу үшін қажет арнайы сақтық шаралары.

16. ЗАҢ.Бұйрық ағылшын заңымен реттеледі және екі Тарап Қытай соттарының айрықша юрисдикциясына бағынады.

17. ШЫҒАРУ ЖЕРІ СЕРТИФИКАЦИЯСЫ;Қақтығыс ПАЙДАЛДЫҚ ҚҰРАМДАРДЫ СӘЙКЕСТІК.Сатушы Сатып алушыға осы Шарт бойынша сатылатын әрбір Тауардың шығу тегі туралы сертификатты береді және мұндай сертификат Сатушы сертификаттауды жасау кезінде пайдаланған тауардың шығу тегі туралы ережені көрсетуі керек.

18. ЖАЛПЫ.Сатып алушының Сатушының Тапсырысты кез келген бұзуынан бас тартуы Сатушының сол немесе кез келген басқа ережені кейіннен бұзуынан бас тартуы ретінде қарастырылмайды.Егер осы құжаттың кез келген ережесін құзыретті орган толық немесе ішінара жарамсыз немесе орындалмайтын деп таныса, басқа ережелердің жарамдылығына әсер етпейді.Мерзімінің аяқталуы немесе тоқтатылуы туралы айтылған немесе тұспалданған баптар немесе басқа ережелер, соның ішінде мыналарды қоса алғанда, сақталады: 10, 11 және 13-тармақтар. Осы шарт бойынша жеткізілуі қажет хабарламалар жазбаша түрде болуы және қолмен жеткізілуі, бірінші дәрежелі пошта жөнелтілуі немесе жіберілуі мүмкін. Тапсырыста көрсетілген екінші тараптың мекенжайына немесе тараптар мезгіл-мезгіл жазбаша түрде хабарлаған кез келген басқа мекенжайға факсимильді жіберу арқылы.